Zorg

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd tegen de basisziektekosten. Wilt u meer zorgkosten verzekeren, dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis (mee)verzekerd en elk nieuwe jaar kunt u wisselen van zorgverzekeraar.

Als u wilt weten of uw verzekering nog wel bij u en uw gezin past (vanwege het verzekerde pakket of de premie), dan bekijken wij dat graag samen met u. Wij brengen de mogelijkheden en voordelen van de verschillende zorgpolissen voor u in kaart en geven u een deskundig en onafhankelijk advies

Als u ziek bent, kunt u met meer kosten te maken krijgen dan alleen de zorgkosten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw inkomen als u door ziekte langere tijd niet kunt werken? In eerste instantie betaalt uw werkgever uw salaris (grotendeels) door, maar op een gegeven moment kunt u in een uitkeringssituatie terecht komen. En dat kan forse consequenties voor uw inkomen hebben.

Ook daarvoor bieden wij u een oplossing en wij bespreken die mogelijkheid graag met u. Bij die gelegenheid is het misschien ook goed om het te hebben over een ongevallenverzekering. Daarmee verzekert u uzelf en uw gezin tegen de grote financiële gevolgen die een ongeval kan hebben. Daarmee kunt u bijvoorbeeld de kosten opvangen van aanpassing van de woning of inkomensverlies.

U doet er uiteraard alles aan om zo gezond mogelijk te blijven. Maar u heeft het niet altijd zelf in de hand. Mocht u of uw gezin iets overkomen, dan is het prettig als u zich in ieder geval over de financiële consequenties geen zorgen hoeft te maken. Wij regelen dat graag voor u. Neem daarvoor contact met ons op.

Veel gestelde vragen

Wat ishet eigen risico in de zorgverzekering?
Bij de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet hoort een eigen risico. Dit betekent dat u in principe een eerste deel van de zorg die u ontvangt zelf betaalt. De hoogte van het eigen risico kan elk jaar na indexatie wijzigen. Indexatie betekent aanpassing aan de inflatie.

Verplicht of vrijwillig eigen risico?
Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Daarnaast kunt u bij sommige verzekeraars vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie zal dan lager zijn.

Welke zorg valt niet onder het eigen risico?
Niet alle zorg valt onder uw verplichte eigen risico. De volgende zorgkosten tellen niet mee voor uw eigen risico:

  • de huisarts;
  • tandheelkundige zorg in het jeugdpakket tot 22 jaar;
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • gratis bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld borstkankeronderzoek;
  • de griepprik voor risicogroepen;
  • zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed.

Wat is een naturaverzekering?
Bij een naturaverzekering betaalt de verzekeraar de rekening van de zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) waar u heen gaat. IN principe zijn dat uitsluitend de zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. Onder voorwaarden kunt u ook naar andere gaan. De premie van een naturapolis zal lager zijn dan die van een restitutiepolis, omdat er met de gecontracteerde aanbieders betere afspraken kunnen worden gemaakt.

Wat is een restitutieverzekering?
Bij een restitutieverzekering moet u de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, maar kunt u wel zelf uw zorgaanbieder kiezen. De premie van de restitutiepolis zal doorgaans hoger zijn dan die van een naturapolis, omdat uw verzekeraar minder invloed heeft op de prijs van de verleende zorg en daarmee op de gedeclareerde kosten.

Mag een verzekeraar een aangevraagde zorgverzekering weigeren?
Verzekeraars hebben voor wat betreft de basiszorgverzekering een acceptatieplicht en kunnen een aangevraagde basisverzekering dus niet weigeren. Die acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekering. Dit betekent dat de verzekeraar de aanvullende zorgverzekering wel mag weigeren of speciale voorwaarden mag stellen.

Kan ik gemaakte zorgkosten aftrekken van de belasting?
Sinds 1 januari 2010 is een nieuwe regeling aftrek specifieke zorgkosten van kracht. Welke kosten (nog) aftrekbaar zijn en onder welke voorwaarden kunt u het beste nagaan op de site van de Belastingdienst.